Reportáže a některé další videa vznikají v rámci multimediálního kroužku, kde se se žáci střední školy podílejí na vzniku těchto videí.