3D vizualizace

Historické fotografie

V městské pergamenové knize je zápis z r. 1457 o prodeji mlýna. V r. 1518 je uveden majitel urozený vladyka Jan z Radče, mlynář. V r. 1580 koupili konšelé mlýn a pilu pro obec za 450 kop gr. míš. Pilský mlýn byl přestavěn v r. 1791, jak dokládá zdobený kamenný empírový portál. Ten se nyní nachází v lapidáriu u kostela sv. Jana Křtitele. Je zasazen v hradební zdi. Ořímsovaný nástavec je zdobeným girlandami. Uprostřed stojí dva lvi, kteří drží kartuš. V ní je mlynářův monogram J S a letopočet 1791. Později mlýn patřil Josefu Finkovi. Ve mlýně se přestalo mlít po r. 1891, kdy tragicky zahynul mlynář Pavlíček, který se zastřelil na jezu žirečského mlýna. Vdova Marie mlýn v r. 1896 prodala továrníkům Klazarovým. Ti, aby získali větší spád vody ve své továrně, zbořili jez u Pilského mlýna. Mlýn pak sloužil několik let jako obytné stavení, ve kterém bydlela rodina Davidova. V královédvorském adresáři domů z r. 1921 je mlýn uveden jako zbořeniště. Romantický ráz mlýna inspiroval královédvorského rodáka R. A. Dvorského ke zkomponování skladby “Lázeň v Pilském mlýně” (text Jaroslav Gregorka).

zdroj: vodnimlyny.cz