správa LED obrazovky

LED obrazovka ve Staré lékárně je jedinou obrazovou prezentaci ve Dvoře Králové. Staráme se o provoz a náplň, kterou vytváříme v našem studiu. Podle požadavků vytváříme jednoduché animované spoty aby jejich čitelnost odpovídala…